Algemene voorwaarden Dance for Days per 2020

INSCHRIJVEN CURSUSSEN
Voor iedere (groeps)cursus moet per leerling een inschrijfformulier worden ingevuld. Dit kan via de website www.dancefordays.nl onder ‘Inschrijven’. Een papieren inschrijfformulier kan worden aangevraagd bij de docent, per e-mail (lotte@dance4days.nl) of telefonisch (06-25184769). Leerlingen onder de 16 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. We behandelen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. In een aantal gevallen is het mogelijk tussentijds in te schrijven voor een cursus; u betaald dan het aantal resterende lessen. Elke leerling betaald éénmalig 10 euro inschrijfgeld. Dit is ter vergoeding van de administratiekosten en het Dance for Days T-shirt dat elke nieuwe leerling ontvangt.

BEVESTIGING INSCHRIJVING EN CURSUSGELD
Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving op het door u doorgegeven e-mailadres. We doen ons best om iedereen die zich inschrijft te plaatsen. Het kan toch voorkomen dat er geen (onmiddellijke) plaats voor je is: de les kan volgeboekt zijn, uitgesteld worden of niet doorgaan door onvoldoende inschrijvingen. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. We nemen contact op als er alternatieve plaatsingsmogelijkheden zijn.

BETALING CURSUSGELD
Wie geplaatst is vanaf het begin van een cursus, is betalingsplichtig na de eerste les. Wie tussentijds begint, is betalingsplichtig vanaf de persoonlijke startdatum. Je betaalt de factuur door Dance for Days te machtigen het verschuldigde cursusgeld van je rekening af te laten schrijven of je draagt zelf zorg voor de betaling. De betaalwijze bepaal je bij inschrijving en is bindend voor het hele cursusjaar. Als je kiest voor een eenmalige machtiging heeft dat als voordeel dat het cursusgeld kan worden verdeeld over het aantal maanden dat de cursus duurt, met een maximum van tien termijnen. Als je in één keer betaald kan dat zowel via een eenmalige incassomachtiging, als door het volledige cursusgeld (binnen 30 dagen na factuurdatum) zelf te betalen. Als je het cursusgeld niet tijdig betaalt, geeft Dance for Days de vordering in handen van een incassobureau. De kosten in en buiten rechte die daarvoor gemaakt moeten worden, komen voor rekening van de betalingsplichtige. Als je het achterstallige cursusgeld niet hebt betaald, neemt Dance for Days een nieuwe inschrijving niet in behandeling.

INCASSOMACHTIGING
Bij plaatsing vanaf het begin van de cursus, worden in de eerste week van september het cursusgeld van september plus de eenmalige inschrijfkosten geïncasseerd. Vanaf september wordt in de laatste week van elke maand het verschuldigde bedrag geïncasseerd voor de komende maand. Als bij herhaling blijkt dat incasso niet mogelijk is, ontvang je hierover bericht en moet je zelf voor betaling zorgen.

AFMELDINGEN
Mocht jij of u niet aanwezig kunnen zijn bij een les, dan verzoeken wij u vriendelijk zich af te melden via de groepsapp of via lotte@dance4days.nl

OPZEGGEN CURSUS
Wie met een cursus wil stoppen, moet schriftelijk opzeggen via lotte@dance4days.nl . Het telefonisch of mondeling aankondigen van een opzegging geldt niet. Opzeggingen gaan per  1e dag van de maand, en er geldt een opzegtermijn van één maand. Wij hanteren na van ontvangst van de opzegging bij Dance for Days de 1e dag van de eerstvolgende maand als officiële opzegdatum. Als u bijvoorbeeld op 25 mei uw opzegging doorgeeft, is 1 juni de officiële opzegdatum en is juni de laatst betaalde maand.  Tijdens het opzegtermijn van een maand kun je de lessen blijven volgen. De opzegging gaat in op de eerste van de volgende maand, daarbij wordt de opzegtermijn geteld. Voor de peuterdanslessen wordt geen opzegtermijn gehanteerd, maar gaat het opzeggen per maand.

ENTREE VOORSTELLINGEN EN WORKSHOPS
Wij streven naar een jaarlijkse eindvoorstelling, en daarnaast kunnen tussentijdse voorstellingen gepland worden. Voor dergelijke voorstellingen of workshops wordt entree geheven, ter vergoeding van kosten zoals zaalhuur, ingehuurde werkkrachten, kleding etc. Let op, tijdens voorstellingen gelden andere voorwaarden wat betreft het maken van foto’s en video’s. Meer informatie onder de kop ‘portretrecht’.

UITVAL VAN LESSEN
Dance for Days streeft er naar alle lessen door te laten gaan. Door bijvoorbeeld ziekte van de docent kan het toch voorkomen dat lessen uitvallen. Als dat vaker of langer voorkomt zoeken we een vervanger. Als meer dan 10% van de lessen uitvalt door toedoen van Dance for Days zonder dat er alternatieve oplossingen zoals online lessen worden aangeboden, betalen we de gemiste lessen aan het eind van het seizoen terug. Als bij Dance for Days je mobiele nummer en e-mailadres bekend is word je per telefoon en e-mail geïnformeerd over uitval van lessen. Er zijn geen lessen tijdens nationale feestdagen en vakanties van het basisonderwijs in Sleeuwijk en Giessen.

PORTRETRECHT
Dance for Days laat regelmatig foto’s en video’s maken van cursussen, voorstellingen en workshops. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, video’s etc. U kunt in het inschrijfformulier hier toestemming voor geven. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Bij optredens worden foto en videobeelden gemaakt en is het niet mogelijk om leerlingen buiten beeld te laten. Daarom geef je bij deelname aan optredens automatisch toestemming voor het maken en delen van beelden. Dit geldt alleen voor groepsbeelden. Foto’s van leden individueel zullen nooit zonder toestemming gedeeld worden.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kijk op www.dancefordays.nl of neem contact met ons op via e-mail (lotte@dance4days.nl) of via telefoon (06-25184769). Tijdens lestijden wordt contact via WhatsApp of e-mail geprefereerd.